18-07-2011 – Royal Palaces / Istana-Istana Diraja

A compilation of the Royal Palaces in Malaysia RM1 – Istana Besar Seri Menanti RM1 – Istana Balai Besar RM1 – Istana Abu Bakar RM1 – Istana Besar RM1 – Istana Maziah RM1 – Istana Arau RM1 – Istana Alam Shah RM1 – Istana Negara RM1 – Istana Anak Bukit RM1 – Istana Iskandariah Booklet,…