A compilation of the Royal Palaces in Malaysia

RM1 – Istana Besar Seri Menanti
RM1 – Istana Balai Besar
RM1 – Istana Abu Bakar
RM1 – Istana Besar
RM1 – Istana Maziah
RM1 – Istana Arau
RM1 – Istana Alam Shah
RM1 – Istana Negara
RM1 – Istana Anak Bukit
RM1 – Istana Iskandariah
Booklet, Sheet RM1 x 10